Mateřská škola Veletiny, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2021/2022

Termín pro doručení žádostí je stanoven od 3.května do 7. května 2021

Přijímají se vyplněné a lékařem potvrzené žádosti. Součástí žádosti musí být prostá kopie rodného listu dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 najdete na našich webových stránkách www.msveletiny.cz

Je možné si žádost vyzvednout od 1. 4 2021 v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.

tel.číslo: 725 990 069

DOPORUČENÍ

Dětský lékař Vám vystaví potvrzení na ádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Pro aktuální informace k organizaci zápisu sledujte dál naše webové stránky!