1. března 2024

Celé Česko čte dětem

Projektem Celé Česko čte dětem chceme propojit svět dětí a svět dospělých. Děkujeme paní Orlovské Olze, že přišla dětem přečíst pohádku před spaním.