1. června 2022

Den dětí

Velký nafukovací skákací hrad čekal na děti na zahradě mateřské školy. Když ho děti uviděly, oči se jim rozzářily štěstím a nemohly se dočkat, až si na hrad vylezou. Během dovádění si děti chodily uždibovat kousky letního ovoce a také diskotéka nesměla chybět.