6. března 2023

Dentální hygiena

Interaktivní přednáška týkající se prevence zubního kazu. Cílem přednášky bylo zvýšit zájem dětí o zubní péči, naučit děti správné technice čištění, seznámit je se základními pomůckami dentální hygieny a v neposlední řadě eliminovat strach ze stomatologického prostředí a ošetření.