1. června 2023

Dětský den

Již tradičně jsme Den dětí oslavili na zahradě mateřské školy, kde na děti čekal skákací hrad, soutěže, diskotéka a ovocné občerstvení.