15. září 2020

Domestos

S naší školičkou jsme se zapojili do projektu Domestos do škol a v rámci tohoto projektu máme plnit úkoly. Tematicky jsou aktivity zaměřeny na správnou hygienu. Tentokrát jsme se učili, jak si důkladně umýt ruce. Zkoušeli jsme to nejprve s barvou, abychom zjistili, zda mýdlem pokrýváme všechny části rukou.