9. října 2020

Dopravní výchova

Plně vybavené dopravní hřiště na nás čekalo v Uh. Brodě u Základní školy Výsluní. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na různých dopravních prostředcích, přičemž však musely respektovat pravidla silničního provozu.