5. října 2022

Dýňobraní

Již tradiční společné odpoledne strávené s rodiči a jejich dětmi na zahradě mateřské školy při dlabání dýní a opékání špekáčků.