26. května 2022

Hasičský záchranný sbor Uherské Hradiště

V minulém roce jsme s dětmi navštívili místní hasičskou zbrojnici, letos jsme se proto vydali do hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti. Celým prostorem zbrojnice nás provedl jeden z hradišťských hasičů, který nám nejen ukázal všechno vybavení, které je potřebné k hasičskému útoku, ale nechal nás vyzkoušet sednout si do takového hasičského auta, ukázal nám lékárničku, změřil tep a tlak, poslechl srdíčko. Zavedl nás do místností, kde hasiči odpočívají, kde cvičí, kde pracují ti nejvyšší velitelé a nakonec nás zavedl také do sklepa, kde si hasiči musí po zásahu umýt všechny hadice a v obrovitánských pračkách si musí vyprat svůj speciální oděv. Všechno jsme si mohli s dětmi prakticky vyzkoušet a všichni jsme toužili stát se hasiči!