20. listopadu 2023

Keramická dílna

Opět po roce se za námi přijela podívat paní Zuzana Zverbíková, která vede keramický kroužek na Základní škole v Hradčovicích. Společně jsme se při tvorbě z keramické hlíny vánočně naladili a výrobky budou předány rodičům na vánoční besídce.