11. června 2021

Myslivecká chata

Členové Mysliveckého sdružení Kojetínek si pro nás na tento den připravili naučný program zaměřený na poznávání lesní zvěře a lesních stromů a bylin. Součástí programu byla i praktická ukázka mysliveckých psů. Na závěr pro nás myslivci opekli špekáčky a velkým zážitkem byla zpáteční cesta, kdy nás myslivci naskládali do svých terénních vozů a zavezli nás zpět ke školce.