1. dubna 2022

Nové letečko neseme

Tradičně na „smrtnou“ neděli se ve vsi vynáší Mařena a přivítá se letečky přicházející jaro. Tak i my ve školce jsme se vydali na obchůzku vesnicí s Mařenou za zpěvu písně „Nesem, nesem Mařenu…“ U mostu jsme Mařenu zapálili a vhodili do řeky Olšavy. Dlouho jsme se za ní dívali, jak odplouvá a odnáší s sebou zimu.