21. prosince 2021

Projektový den Malý stavitel

Vzdělávací program Malý stavitel je zaměřen na rozvoj technických a logických dovedností. Děti se učily poznávat a pojmenovávat jednotlivé budovy, které se nacházejí ve vesnici, či městě. Dokázaly říci, čemu se věnují lidé, kteří v těchto budovách pracují. Z lega postavily důležité veřejné budovy, vybudovaly město, zahrály si na kartografa a vytvořily společně mapu města.