7. června 2023

Tajemství tajenky

Základní umělecká škola v Uherském Brodě nám prostřednictvím tohoto hudebního programu seznámila s nejrůznějšími druhy hudebních nástrojů a i s obory, které se na této škole studují.