7. ledna 2021

Tříkrálová obchůzka vesnicí

Každé z dětí se na tento den stalo malým králem, dostalo na hlavu korunu a společně jsme se vydali na obchůzku vesnicí. Měli jsme to štěstí a někteří obyvatelé vesnice si nás všimli z oken domu a vyběhli za námi ven, aby nás obdarovali. Na oplátku jsme jim zazpívali tříkrálovou píseň. Všem velmi děkujeme za dary! Děti s nadšením sledovali plnící se košík a těšili se, jak si budou moci odnést zaslouženou odměnu domů.