25. března 2024

Velikonoční dílničky

Před Velikonocemi jsme se s dětmi vydali na velikonoční dílničky do Slováckého muzea v Uh. Hradišti. Děti si upekly jidáše, otiskly velikonoční tiskátka, vyrobily velikonoční ozdoby, shlédly umění pletení čugaru a malování vajíček. A poslechly si a vyzkoušely hrkače.