15. června 2021

Výlet do Zoo Lešná

Na závěr školního roku jsme společně s dětmi vyrazili do Zoo Lešná. Cesta autobusem sice byla daleká, ale nám to velmi rychle uteklo – celou cestu jsme se s dětmi nasmáli a nemohli jsme se dočkat, až uvidíme všechna ta zvířátka, o kterých jsme si ve školce před výletem povídali. A to bylo vždy hlasité radosti, když jsme mohli vidět zvířátka pěkně zblízka. Oběd jsme si s dětmi dali na dětském hřišti, kde jsme zůstali již čekat na vláček, který nás odvezl, po tak náročné poznávací cestě, zpět ke vchodu do zoo. I přesto, že jsme byli pořádně unavení, přemohlo nás množství zážitků, a tak se nám v autobuse ani nepodařilo usnout. Výlet do zoo byl nezapomenutelnou tečkou za končícím školním rokem.