8. října 2020

Výlet na Rochus

Dřevo je můj chléb, tak se jmenoval vzdělávací program, který si pro nás připravili ve Skanzenu a Parku Rochusu. Podzimní program dětem přiblížil význam stromu jako zdroje obživy jak pro člověka, tak pro různé druhy živočichů. Představeny byly dětem zajímavé odrůdy ovocných stromů, které se dříve v našem kraji pěstovaly, děti mohly nahlédnout pod ruku zkušeným řemeslníkům, pro něž je dřevo hlavním zdrojem obživy, a mohly ochutnat různé ovocné pokrmy, včetně čerstvého jablečného moštu, který si samy vylisovaly.